Bratislava-Petržalka, Romanova 3647/30, OD Kaufland (101 drogerie)
851 06
Bratislava-Petržalka, Romanova 3647/30, OD Kaufland (101 drogerie)

Packeta - 101 drogerie